Ośrodek Hipoterapii - Stowarzyszenie Szczecin - pomoc osobom niepełnosprawnym Szczecin - Płonia