Wsparcie dla programu NIKIFORY - Stowarzyszenie Szczecin - pomoc osobom niepełnosprawnym Szczecin - Płonia