Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Stowarzyszenie Szczecin - pomoc osobom niepełnosprawnym Szczecin - Płonia