INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Stowarzyszenie Szczecin - pomoc osobom niepełnosprawnym Szczecin - Płonia